Londravizyon

2009 nihai ithalat-ihracat rakamları


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2009 yılı dış ticaret kesin rakamlarını açıkladı. Böylece, Türkiye'nin 2009 yılında yaptığı toplam ihracat ve ithalat rakamları kesinleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin 2009 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 22,6 azaldı. Türkiye, 2009 yılında toplam 102 milyar 165 milyon dolarlık ihracat yaptı. Buna karşılık, Türkiye'nin 2009 yılı ithalatı da yaklaşık üçte bir oranında azalarak 140 milyar 775 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

 

Sözkonusu ithalar rakamı, bir önceki yıla göre yüzde 30,3 azalmış oldu. Böylece, Türkiye'nin 2009 yılı ihracatı bir önceki yıla (2008) göre yaklaşık beşte bir, ithalatı ise yaklaşık üçte bir oranında azaldı. Ülkemizin 2009 yılı dış ticaret açığı ise 38 milyar 611 milyon dolara geriledi. Bu ise bir önceki yıla göre yüzde 44,8'lik bir azalmaya işareet ediyor. Tüm dünyada meydana gelen küresel ekonomik kriz, tüm ülkelerin dış ticaret rakamlarında küçülmeye yol açmıştı.  

İlgili Makaleler

Yorumlar