Londravizyon

Akaryakıta yerli bitkisel katkı zorunlu oldu


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) söz konusu tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde 1 Ocak 2018'den itibaren benzin dağıtıcıların, rafinericiden aldığı ve ithal ettiği benzin türlerine en az yüzde 3.0 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol katılması zorunlu kılınıyor.

Benzin ve motorinde yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ile biodizelin harmanlanması zorunlu oldu.

Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunluluğu getirilirken, Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01'e yuvarlatılarak değerlendirilecek.

Ayrıca, takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmayacak.

Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilecek.

İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışında olacak.

Biodizel arzında bir sıkıntı yaşanması veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu bir durum belirlenmesi durumunda, EPDK harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek.

Biodizel üretiminin gıda güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde artırılması gereğini dikkate alan EPDK, yeni düzenlemeyle biodizel üretim kapasitesinin etkin olarak kullanılmasını, bu konuda yeni yatırımların teşvik edilmesini, yerli tarımın desteklenmesini ve bitkisel atık yağ toplayıcılığının teşvik edilmesini amaçlıyor.

İlgili Makaleler

Yorumlar